MENU

KUYAŞ YATIRIM A.Ş.
GİZLİLİK İLKESİ

Kuyaş Yatırım A.Ş. bizimle internet sitemiz üzerinden paylaştığınız kişisel verilerinizin gizliliğine ve 6698 sayılı kanun kapsamında korunmasına önem vermektedir. Şirketimiz, gizlilik ilkesinin esasına dayanan ve kişisel verilerin korunmasına yönelik kabul edilen prensipler çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmeyi ilke edinmiştir

Kuyaş Yatırım A.Ş.'ye ait olan www.kuyas.com.tr web sitemizi ziyaret eden ziyaretçiler ile ilgili olarak, siteyi ziyaret ettikleri durumlarda kendi rızalarıyla paylaştıkları verilerin işlenme süreçleriyle ilgili gizlilik ilkesi kapsamında değerlendirilen tüm hususları ve hukuki olarak yükümlülüklerini yerine getirmekte, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamaktadır. Kişisel verileriniz, açık rızanız olmadan doğrudan pazarlama ve izleme amacı ile kullanılmamakta, 3. kişiler ile paylaşılmamaktadır. Özellikle kişisel verilerin korunmasına yönelik oluşturduğumuz politikalar ve veri işleme faaliyeti kapsamında sizlere sunduğumuz aydınlatma metinleri çerçevesinde verilerin korunmasına yönelik tüm süreçlere hassasiyet gösterdiğimizi belirtmek isteriz.
Bu doğrultuda; internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında aşağıda sayılan verilerinizi toplamaktayız;

Kuyaş Gayrimenkul olarak, yukarıda bahsi geçen verilerinizi aşağıdaki amaçlara uygun olarak kullanmaktayız;

Çalışan Adayı / Stajyer / Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Mal/Hizmet kiralama süreçlerinin ve operasyonların yönetilmesi
Kişisel verilerinize, Kuyaş Yatırım A.Ş. yetkili personeli, 6698 sayılı kanun kapsamında verilerinizi korumaya yönelik şirketimiz ile gizlilik sözleşmesi akdedilen ve kanuni zorunluluk bulunan veri aktarımı alıcı grupları erişebilir.
Kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için ilgili mevzuatın öngördüğü ölçüde gerekli teknik ve idari önlemler alınmaktadır. Alınan tüm teknik tedbirlere rağmen sitemize ve sistemlerimize yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin herhangi bir şekilde zarara uğraması veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, veri ihlali tespit edildikten sonra en kısa sürede size ve kanunların zorunlu kıldığı kurum ve kuruluşlara bildirilecek, gerekli önlemler alınacaktır.
Sitemizdeki bağlantılar aracılığıyla gideceğiniz diğer sitelerin, bağlantı üzerine yaşanabilecek herhangi bir ihlal durumu karşısında sorumluluk altına girmeyeceğimizi belirtmek isteriz. Keza reklam ve benzeri yönlendirme kapsamlarının kontrol edilerek erişim sağlanmasını tavsiye ederiz.
Bize başvurarak verilerinizin saklanmasını istemediğinizi belirtmeniz halinde, sistemimizin işleyişi için gerekli olmayan, bir kanuni yükümlülük gereği saklamak zorunda olmadığımız veya kanunda saklanması için öngörülen sürelerin sona erdiği kişisel verileri silmeyi taahhüt ederiz.


Kuyaş Gayrimenkul Gizlilik İlkesi v KVKK politikaları kapsamında bulunan ilkeler hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız info@kuyas.com.tr adresine başvurunuz. Kuyaş Gayrimenkul, ilke ve politika benzeri bağlayıcı iç kurallarında değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

Kurumsal