MENU
Sayın Yatırımcılarımız,

Rüçhan hakkı ile ilgili olarak gelen yoğun sorular itibariile aşağıdaki bilgilendirmelerin yapılması gereği duyulmuştur:
* Yeni pay alma hakkı veya rüçhan hakkı payları Borsada işlem gören ortaklıkların bedelli sermaye artırımlarınamevcutortaklarınöncelikliolarakkatılmahakkıdır. Ortaklıkların belirledikleri yeni pay alma hakkı kullanma süresi içinde, söz konusu payların üzerindeki yeni pay alma haklarının alınıp satılabilmesi için işlem sırası açılır.
* Rüçhan hakkı kupon pazarı olarak da bilinen bu pazar, yeni pay alma hakkı kuponlarının hisse senedinden bağımsız olarak alınıp satılabildiği borsa pazarıdır. Bu pazarda hak sahibi olan yatırımcılar, bedelli sermaye artırımına öncelikli katılma haklarını satarlar. Hakkı satın alan yatırımcı ya tekrar yeni pay alma hakkını satar ya da sermaye artırımına katılım tutarını yatırmak sureti ile bu hakkı kullanıp karşılığında pay alır.
* Rüçhan hakkı pazarında satın alınan bir haktır, pay değildir. Dolayısı ile hak kullanılmadığı durumda sermaye artırımının son günü itibari ile bu hak sona ermiş olur.
* Yeni pay alma hakkı kullanım süresi 16-30 Eylül 2020 tarihleri arasında belirlenmiştir.
* Yeni pay alma hakkı sıraları (".R" sıraları) için açılan pazarın kapanış (son işlem) günü yeni pay alma hakkı kullanma süresi sonundan önceki beşinci iş günüdür (24/09/2020 tarihi son işlem günüdür).
* Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar; 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan Borsa'da satılacaktır.
* Yeni pay alma haklarında işlem yapmadan önce konuya ilişkin olarak KAP'ta yapılan açıklamaları okuyup burada açıklanan rakam ve oranları dikkate alarak kuponun ederini hesaplamanız önem arz etmektedir. Bunun için gerektiği takdirde yatırım kuruluşları/ aracı kuruluşları aramanız ve bilgi almanız önerilir.
* Şirketimizin pay hareketleri üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Fiyatlar serbest piyasada oluşmaktadır.

Kamu oyunun bilgisine önemle sunarız.

kapat

Sektörün önde gelen inşaat şirketlerinden biri olan KUYAŞ, Türkiye’nin %100’ü halka açık ilk gayrimenkul şirketi olma özelliğini taşımaktadır.

Çeyrek asırdır olduğu gibi bugün de sağlam ve fonksiyonel yapılar inşa etmekte ve sektörün ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılamaktadır. Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.; ürettiği projelerle ülkesine değer katmaya, ekonomiye yön vermeye ve sınırsız vizyonuyla Türkiye’nin lider Gayrimenkul Yatırım Şirketi olma yolunda hızla ilerlemektedir.

HABERLER