Şirketimizin 29 / 04 / 2020 tarih, 15 sayılı karar ile 29 Mayıs 2020 Cuma tarihine ertelenen 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca, gerekli nisap bulunamadığı için yapılamamıştır. Olağan Genel Kurul Toplantısının, aynı gündem ile 25 Haziran 2020 Perşembe günü saat 13:00’da Yenibosna Köyaltı Mevkii 29 Ekim Cad. Kuyumcukent Sitesi Bahçelievler/İSTANBUL ( Kuyumcukent Kompleksi Mağaza Bloğu Nikah Salonu) adresinde yapılmıştır.