Olağanüstü Genel Kurul (23.12.2023) (Anasözleşme Tadil Metni)

Şirketimiz Ana Sözleşmesinin Sermaye Piyasası Mevzuatı Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde ve Katılım Finans Endeksi’ne uygun olma amacına yönelik olarak 09.11.2023 tarihli 46 nolu Yönetim Kurulu Kararıyla  4. Madde 17. bendinin ek’teki şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin  alınmış olup   23.12.2023 tarihili Olağanüstü  Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacağı hususunu bildiririz.  

Esas Sözleşme tadil tasarısı metni ekte .pdf dosya olarak yer almaktadır.  

Saygılarımızla,

Olağanüstü Genel Kurul (23.12.2023) Bilgilendirme Dökümanı

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 29.11.2023 tarihli 2023/49 sayılı kararına istinaden Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 23.12.2023 tarihinde saat 10:00’da İlkbahar Mahallesi 596. Sokak No:79 Çankaya / Ankara (Atlı Otel) adresinde ekteki gündem konularının görüşülmesi amacıyla yapılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyu ve ortaklarımızın bilgilerine arz ederiz.

Saygılarımızla

Kuyaş Yatırım A.Ş

 

Not: Bilgilendirme dökümanı dosyasına ekten ulaşabilirsiniz.

Olağanüstü Genel Kurul (23.12.2023) İlan metni

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 29.11.2023 tarihli 2023/49 sayılı kararına istinaden Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 23.12.2023 tarihinde saat 10:00’da İlkbahar Mahallesi 596. Sokak No:79 Çankaya / Ankara (Atlı Otel) adresinde ekteki gündem konularının görüşülmesi amacıyla yapılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyu ve ortaklarımızın bilgilerine arz ederiz.

Saygılarımızla

Kuyaş Yatırım A.Ş

 

Not: İlan metni dosyasına ekten ulaşabilirsiniz.

Olağanüstü Genel Kurul (23.12.2023) Gündem

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 29.11.2023 tarihli 2023/49 sayılı kararına istinaden Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 23.12.2023 tarihinde saat 10:00’da İlkbahar Mahallesi 596. Sokak No:79 Çankaya / Ankara (Atlı Otel) adresinde ekteki gündem konularının görüşülmesi amacıyla yapılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyu ve ortaklarımızın bilgilerine arz ederiz.

Saygılarımızla

Kuyaş Yatırım A.Ş

 

Not: Gündem dosyasına ekten ulaşabilirsiniz.

Olağanüstü Genel Kurul (23.12.2023) Vekaletname

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 29.11.2023 tarihli 2023/49 sayılı kararına istinaden Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 23.12.2023 tarihinde saat 10:00’da İlkbahar Mahallesi 596. Sokak No:79 Çankaya / Ankara (Atlı Otel) adresinde ekteki gündem konularının görüşülmesi amacıyla yapılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyu ve ortaklarımızın bilgilerine arz ederiz.

Saygılarımızla

Kuyaş Yatırım A.Ş

Bölünme Evrakları-Son 3 Yıllık Bağımsız Denetim Raporları

09.09.2023 tarihinde https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190056 adresinde duyurduğumuz bölünme işlemiyle ilgili II-23.2 Sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği’nin 8. maddesine göre Kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde “Son 3 Yıllık Bağımsız Denetim Raporları” isimli belgelerimiz bu sayfada kamuoyuna arz edilmiştir.

 

Kamuoyuna ve ortaklarımıza duyurulur.

Bölünme Evrakları- Bölünme Sonucu Kurulacak Şirketin Proforma Bilançosu

09.09.2023 tarihinde https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190056 adresinde duyurduğumuz bölünme işlemiyle ilgili II-23.2 Sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği’nin 8. maddesine göre Kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde “Bölünme Sonrasında Yeni Kurulacak Şirketin Proforma Bilançosu” isimli belgemiz bu sayfada kamuoyuna arz edilmiştir.

 

Kamuoyuna ve ortaklarımıza duyurulur.

Bölünme Evrakları-Son 3 Yıllık Finansal Tablolar(Ara Dönemler Dahil)

09.09.2023 tarihinde https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190056 adresinde duyurduğumuz bölünme işlemiyle ilgili II-23.2 Sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği’nin 8. maddesine göre Kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde “Son 3 Yıllık Finansal Tablolar” isimli belgelerimiz bu sayfada kamuoyuna arz edilmiştir.

 

Kamuoyuna ve ortaklarımıza duyurulur.

Bölünme Evrakları-Yönetim Kurulu Kararı

09.09.2023 tarihinde https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190056 adresinde duyurduğumuz bölünme işlemiyle ilgili II-23.2 Sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği’nin 8. maddesine göre Kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde “Yönetim Kurulu Kararı” isimli belgemiz bu sayfada kamuoyuna arz edilmiştir.

 

Kamuoyuna ve ortaklarımıza duyurulur.