KİŞİSEL VERİ SAKLAMA ve İMHA POLİTİKASI

Kişisel verilerin korunması, Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.’nin öncelikleri arasında olup, bu hususta yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmak için azami gayret gösterilmektedir. İşbu Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası çerçevesinde şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler ve şirketimizin veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler açıklanmakta ve böylelikle şirketimiz, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır. Bu kapsamdaki sorumluluğumuzun bilinci ile kişisel verileriniz işbu Politika kapsamında işlenmekte, korunmakta ve imha edilmektedir.