Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurulu ekteki gündemde belirtilen konuları görüşmek ve karar bağlamak üzere 26/06/2024 Çarşamba günü saat 14:00’de İlkbahar mahallesi 596. Sokak No:79 Çankaya /Ankara (Atlı Otel ) yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Şirket birimlerimizden veya Şirketimizin www.kuyas.com.tr adresindeki internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda …