09.09.2023 tarihinde https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190056 adresinde duyurduğumuz bölünme işlemiyle ilgili II-23.2 Sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği’nin 8. maddesine göre Kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde “Bölünme Sonrasında Yeni Kurulacak Şirketin Proforma Bilançosu” isimli belgemiz bu sayfada kamuoyuna arz edilmiştir.

 

Kamuoyuna ve ortaklarımıza duyurulur.