Şirketimiz Ana Sözleşmesinin Sermaye Piyasası Mevzuatı Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde ve Katılım Finans Endeksi’ne uygun olma amacına yönelik olarak 09.11.2023 tarihli 46 nolu Yönetim Kurulu Kararıyla  4. Madde 17. bendinin ek’teki şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin  alınmış olup   23.12.2023 tarihili Olağanüstü  Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacağı hususunu bildiririz.  

Esas Sözleşme tadil tasarısı metni ekte .pdf dosya olarak yer almaktadır.  

Saygılarımızla,